jjyixin@jjyixin.cn

XT-series Toilet Soap Strip Output Machine soap making machine/toilet soap making machine

The duplex soap plodder /toilet soap making machine is […]

XDA-120 Automatic Toilet Soap Stamper Machine/bar soap making machine

the soap equipment /bar soap making machine can stamp v […]

Contact us

Address: Lianxi Boulevard(M. Section), Jiujiang, Jiangx […]

Jiu Jiang Yi Xin Machinery Co., Ltd.

Jiu Jiang Yi Xin Machinery Co., Ltd. is located at the […]